Bilgi Bankası

Pnömatik Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri
Pnömatik Silindir

Pnömatik Silindirler

Pnömatik silindirler açısal ve doğrusal devinimlerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Hidrolik silindirlere kıyasla çok daha fazla çeşittedir. Standart olan ve standart olmayan niteliklere sahip pek çok silindir türü bulunmaktadır. Genel uygulamalar için üretilmiş olan silindirler 10 bar’lık çalışma basınçlarına kadar dayanmaktadır ancak daha yüksek bir basınç uygulanacaksa özel olarak üretilen pnömatik silindirlerin kullanılması daha uygundur. Bir silindirin aktive edilebilmesi için iki koşul oluşturulmalıdır. Bunlar:

  1. Pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvet
  2. Hava tahliyesi

Bu koşulların oluşturulmadığı durumlarda silindirde hareketin gerçekleşmesi mümkün değildir. Silindire giren ya da silindirden çıkan hatta bir ketleme varsa -akışkan debisi görece düşükse- silindir hızı azalabilir. Buna örnek olarak; hortumlarda ezilme ya da tıkanma gibi durumlar gösterilebilir.

A. Tek Etkili Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri

Hava basıncının etkisi pistonun tek tarafından gerçekleşmektedir. Silindirin diğer yöndeki devinimi yay veya ağırlık yardımıyla oluşmaktadır. Tek yöndeki devinimin basınçlı hava ile gerçekleşmesi sebebiyle hava tüketimi çift etkili silindirlere oranla daha düşüktür.

Çift etkili silindirin iki yönde oluşturduğu devinim basınçlı hava ile sağlanmaktadır. Bu tip silindirler hem ileri giderken hem de geri gelirken iş görmektedir. Çift etkili silindirin tek etkili silindirden farkı olarak piston üzerinde bulunan sızdırmazlık elemanının biçimi gösterilebilir.

B. Çift Etkili Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri

C. Çift Kollu Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri

İki yönde iş görebilen ve iki tarafında da mil bulunan silindirlerdir. Yapılacak iş ileri ve geri hareket ile ikinci mil tarafından aynı kuvvetlerle yapılmaktadır.

Yüksek itme kuvvetlerinin elde edilmesi gereken durumkarda kullanılan silindir türüdür. Silindir sayısına bağlı olarak giriş çıkış sayısı ve itme kuvveti artış göstermektedir. Tandem silindirleri geri konuma getirdiğinde hava tüketimini azaltmak adına silindirlerden yalnızca birine hava göndermesi yeterli olacaktır.

D. Tandem Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri

E. Teleskobik Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri

İç içe geçmiş farklı silindirlerin meydana getirdiği silindir çeşididir. Pnömatik sistemlerden daha fazla hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır. İlk çıkış devinimindeki etki yüzeyinin küçük olması sebebiyle düşük kuvvetler elde edilmektedir.

Diğer adıyla “döner tabla”, büyük boyuttaki valflerin açılıp kapatılması gereken yerlerde açısal devinim için kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalar kapsamında 900 ve katları biçiminde açısal devinimlere gerek duyulmaktadır. En yaygın kullanılan açısal devinim ise 1800 olarak gösterilmektedir.

F. Döner Silindirler

Pnömatik Silindirler | Nitroper Petrol Ürünleri